CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ GRAND UK

Thu thập thông tin cá nhân

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính sách bảo mật có ý nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính khách hàng.

Những loại thông tin cá nhân mà Viện thẩm mỹ Quốc tế Grand UK xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp CHXHCN Việt Nam hiện hành) bao gồm: Họ Tên, địa chỉ liên lạc, Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn…

Chúng tôi luôn thông báo rõ ràng cho khách hàng biết về mục đích nếu cần thu thập thông tin các nhân của khách hàng trên cơ sở các thông tin khách hàng đều tự nguyện cung cấp:

Khách hàng nhập thông tin cá nhân tại Website: vienthammygranduk.vn và các kênh truyền thông đa phương tiện khác như Email , Mạng Xã Hội, Điện Thoại của Viện thẩm mỹ Quốc tế Grand UK.

Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân và phát sinh hồ sơ dịch vụ tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Grand.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Viện thẩm mỹ Quốc tế Grand UK nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng trong thời gian sớm nhất và theo phương thức tốt nhất theo thông tin đã được cung cấp.

Khi cần thiết Viện thẩm mỹ Quốc tế Grand UK sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ với khách hàng dưới các hình thứ như xác nhận thông tin, thông báo, email,… Để khách hàng tham gia dịch vụ, các hoạt động của Grand UK hoặc khi luật pháp yêu cầu.

Thời gian lưu trữ thông tin

Grand UK lưu trữ các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên máy chủ của vienthammygranduk.vn. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu xóa bỏ từ khách hàng.

Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu cá nhân của khách hàng có liên quan đến hơn hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng thì vẫn được Viện thẩm mỹ Quốc tế Grand UK quản lý và lưu hành nội bộ.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Viện thẩm mỹ Quốc tế Grand UK sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ đối tượng hay trường hợp nào khác ngoại trừ các cá nhân, tập thể hợp tác làm việc của Grand UK để cung cấp dịch vụ tốt và chính xác nhất cho khách hàng.

Grand UK có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân. Như khi có căn cứ về việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng, sức khỏe hoặc các mục đích thực thi pháp luật.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Grand UK cam kết tuân thủ các quy tắc trong chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng và các nguyên tắc bảo mật của quốc gia.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: Số 46 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0868 864 989

Website: vienthammygranduk.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/thammyquoctegranduk